USLUGE

/usluge/niskogradnja/reference/4

Reference

Image not available

Izvođenje radova na čišćenju rijeke

Naručioc:

Grad Zenica

Vrijeme realizacije:

Od: 01.11.2019

Do: 24.12.2019

Ukupna vrijednost:

21.084,16 KM

Detalji

Izvođenje radova na čišćenju riječnog korita rijeke Kočeve i uklanjanju nagomilanog šljunka