Trgovina

/trgovina/nafta-derivati/veleprodaja

Veleprodaja

Primarna trgovinska djelatnost naše kompanije je veleprodaja i maloprodaja nafte i naftnih derivata, distribucija mazuta i bitumena.

Zahvaljujući prije svega radu usmjerenom ka kupcu, odnosno kvaliteti roba, kao i vrhunskoj usluzi, naša kompanija se danas ubraja u veće distributere nafte i naftnih derivata u Federaciji BiH.

Prateći evropske trendove, napominjemo da u svom radu koristimo najsavremenije informacione sisteme. U našem poslovanju zastupljeno je kompletno elektronsko praćenje transporta i trgovine naftnim derivatima, što našim poslovnim partnerima i kupcima daje sigurnost u tačnost količine i kvaliteta isporučenih naftnih derivata. Svakom kupcu, koji to želi, u mogućnosti smo pružiti vlastitu kontrolu potrošnje putem elektronske kartice za sipanje naftnih derivata na našim benzinskim pumpama. Također naglašavamo da, i pored toga što sve vrste naftnih derivata uvozimo iz EU i da su jednakog kvaliteta kao i u drugim evropskim zemljama, vršimo stalnu kontrolu kvaliteta naftnih derivata putem ovlaštenih i atestiranih laboratorija za kontrolu kvaliteta.

Posebno želimo istaći da je naša kompanija član federalne asocijacije distributera nafte i naftnih derivata.

Pored maloprodaje na benzinskim pumpama, naftnim derivatima snabdijevamo mnoga pravna i fizička lica, kao i javne ustanove u Federaciji BiH. Za kompanije i veće korisnike pripremili smo povoljne prodajne uslove svih vrsta naftnih derivata (dizel, benzin, lož ulje ekstra lako, mazut i bitumen) uz mogućnost transporta istih.

Lož Ulje – LUEL – Vršimo prodaju i distribuciju lož ulja (LUEL EURO) građanima na cijelom područiju BiH. Na veće količine odobravamo određene popuste te vršimo i besplatan prijevoz na kućnu adresu.

KONTAKT

Almir Begić BA

Direktor sektora

Image not available

almir@almy.ba

Image not available

+387 32 446 320

Image not available

+387 32 446 321

Elvedin Begić

Rukovodilac veleprodaje

Image not available

elvedin.begic@almy.ba

Image not available

+387 32 446 320

Image not available

+387 32 446 321

Image not available

+387 61 152 872

Hadis Hinović

Rukovodilac maloprodaje

Image not available

hadis.hinovic@almy.ba

Image not available

+387 32 446 320

Image not available

+387 32 446 321

Image not available

+387 60 3196 500

Senad Šehić

Nabavka roba široke potrošnje

Image not available

senad.sehic@almy.ba

Image not available

+387 32 446 320

Image not available

+387 32 446 321

Image not available

+387 60 3196 522

Ahmed Krnjić

Prodaja

Image not available

ahmed.krnjic@almy.ba

Image not available

+387 32 446 320

Image not available

+387 32 446 321

Image not available

+387 61 974 425