Reklamacija i povrat robe

Reklamacija i povrat robe je moguća ako:

  • Ukoliko je prilikom prijema pošiljke, pošiljka iz nekog razloga otvorena ili fizički oštećena, kupac treba odbiti prijem pošiljke;
  • Prije prvog puštanja u rad, kupac je dužan da pročita korisničko uputstvo;
  • Ako je uređaj neispravan prilikom prvog puštanja u rad, obavijestiti ovlašteni servis naznačen u garantnom listu;
  • Ako proizvod ne odgovara karakteristikama, količini, boji ili oblikom onome koji ste naručili, obavijestiti prodavca;
  • Ukoliko proizvod ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo tokom transporta, obavijestiti prodavca;

Reklamacije u garantnom roku - ovlašteni servis uređaja ili davalac garancije je dužan obezbijediti servis uređaja ili obezbijediti kupcu isti novi proizvod ukoliko ga nije moguće popraviti.

Za svaki kupljeni proizvod moguće je izvršiti povrat ukoliko proizvod nije korišten. Proizvod je moguće vratiti ako kupac posjeduje račun, odgovarajući garantni list i originalno upakovan proizvod (za robu sa garancijom). Almy d.o.o. prima samo originalno zapakovan proizvod i to bez bilo kakvih fizičkih oštećenja ili kvarova nastalih od strane kupca.

Za povrat proizvoda kao i sva dodatna pitanja možete kontaktirati telefonski broj 032/ 446 - 500 ili se obratiti putem e-mail adrese podrska@almy.ba.

Napomena: U slučaju povrata robe kupac snosi troškove transporta!