Dostava

ALMY d.o.o. Zenica će nastojati da kupljene proizvode ili robu isporuči u najkraćem mogućem vremenskom periodu ili na određeni datum po zahtjevu kupca.

Dostava će se vršiti na adresu koju sam kupac upiše u polje ADRESA DOSTAVE prilikom naručivanja robe ili na adresu upisanu prilikom registracije na almy.ba webshop. Također, kupac je dužan ažurirati novu adresu ukoliko je došlo do promjene.

Rok za dostavu regulisan je odabirom datuma kupca ili ako je dogovoreno drugačije od strane prodavača i kupca. Dostavu za Almy online trgovinu će vršiti ALMY d.o.o. Zenica. i ovlaštene kurirske službe.

Prodavač i kupac su dužni pregledati pošiljku prilikom slanja i prilikom prijema robe. Almy d.o.o. dostavu vrši isključivo do ulaza u haustor ili u dvorište.