Almy Beton

Garancija na kvalitet

U betonarama Almy koristimo samo najkvalitetnije tipove cementa, vodimo računa o granulometrijskom sastavu agregata i koristimo najsavremenije mjerne uređaje kako bi u svakom trenutku obezbijedili precizno doziranje ulaznih komponenti betona.

Kompletna tvornička proizvodnja se obavlja prema najnovijim BAS standardima koji su usklađeni prema EU normama uz kontrolu naših stručnjaka, kao i instituta verifikovanih za obavljanje kontrole proizvodnje betona. Zagarantovano isporučujemo besprijekornu kvalitetu i naručenu količinu betona svojim korisnicima.

Saznaj više