O nama

/novosti/oglas/konkurs-za-posao-26-02-2020

26
Feb

Konkurs za posao

Usljed ukazane kadrovske potrebe, menadžment preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 03.07.2020. godine raspisuje sljedeći:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme:

  1. DIREKTOR sa radnim iskustvom
I
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

⁣1. VSS-visoki stepen stručnog obrazovanja ili najmanje 240 ECTS bodova

⁣2. Radno iskustvo minimalno 5 godina

⁣3. Da ima organizatorske, rukovodne i komunikacijske sposobnosti

II
Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti prijavu na konkurs uz koju prilažu kraću biografiju i ovjerene kopije ili orginale sljedećih dokumenata:

⁣1. DIPLOMA O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

⁣2. POTVRDA PRETHODNOG POSLODAVCA O RADNOM STAŽU

III
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci.
IV
Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično, putem maila ili poštom na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.
V
Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.
VI
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.