O nama

/novosti/oglas/konkurs-za-posao-03-09-2019

03
Sep

Konkurs za Posao

* U skladu sa potrebama, zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti, kompanija Almy d.o.o. raspisuje:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos- rukovaoci građevinskim mašinama:

» dipl. ing. građevine (smjer niskogradnja); poželjno radno iskustvo i sa položenim stručnim ispitom

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj u upravnoj zgradi kompanije Almy.