Iznajmljivanje mašina

Crane

Load capacity: 40 tons

+387 60 3196 570
+387 32 446 041

Backhoe loader

+387 60 3196 570
+387 32 446 041

Mobile crane

+387 60 3196 570
+387 32 446 041

Backhoe loader

+387 60 3196 570
+387 32 446 041

Bulldozer

+387 60 3196 570
+387 32 446 041