Novosti

24 Feb, 2020

Konkurs za Posao

U skladu sa potrebama, zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti, kompanija Almy d.o.o. raspisuje

KONKURS

Kompanija ALMY d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos, 1 izvršilac:

• certificirani računovođa sa važećom licencom, završen ekonomski fakultet

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj u upravnoj zgradi kompanije Almy. Razgovor će biti obavljen sa svim kandidatima koji dostave svoj CV.