Novosti

3 Sep, 2019

Konkurs za Posao

Kompanija ALMY d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos , 1 izvršilac:

  • dipl. ing. građevine (smjer niskogradnja); poželjno radno iskustvo i sa položenim stručnim ispitom

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj u upravnoj zgradi kompanije Almy.