Novosti

3 Jul 2020

Konkurs za Posao


title: Konkurs za posao

Usljed ukazane kadrovske potrebe, menadžment preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 03.07.2020. godine raspisuje sljedeći:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme:

  1. TESARI sa radnim iskustvom-više izvršilaca
  2. ARMIRAČI sa radnim iskustvom-više izvršilaca
  3. ZIDARI sa radnim iskustvom-više izvršilaca

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

  1. RADNO ISKUSTVO

II Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti prijavu na konkurs uz koju prilažu kraću biografiju.

Prijavu mogu preuzeti u sjedištu preduzeća ili je sami sačiniti.

III Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme sa mogućnošću produženja ugovora o radu na neodređeno vrijeme, zavisno od postignutih rezultata u radu i potreba posla.

IV Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično, putem maila ili poštom na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.

V Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.

VI Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.