Novosti

2 Dec, 2019

Konkurs za Posao

U skladu sa potrebama, zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti, kompanija Almy d.o.o. raspisuje

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos- rukovaoci građevinskim mašinama: 1. Rukovaoc građevinskim mašinama-bager/rovokopač (1 izvršilac) 2. Rukovaoc građevinskim mašinama-skip/kombinirka (1 izvršilac)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost (nakon izbora kandidata)
  • da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos zbog disciplinske mjere
  • da ima položen vozački ispit minimalno „B“ kategorije

OBAVEZNI USLOVI: Za poziciju (1): iskustvo kao rukovaoc građevinskim mašinama-bager minimalno jedna godina Za poziciju (2): iskustvo kao rukovaoc građevinskim mašinama skip/kombinirka minimalno jedna godina

Pored navedenog, poželjno je da kandidat ispunjava i dodatne uslove:

  • samostalnost i odgovornost u radu
  • komunikativost, proaktivnost, spremnost na timski rad
  • odgovorno postupanje sa opremom

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od prvog javnog objavljivanja. Prijave dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na protokol, na adresu Almy d.o.o Zenica, Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos-rukovaoci građevinskim mašinama“